misia.

39 tekstów – auto­rem jest mi­sia..

Sub­telność słów, wagą uczuć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 listopada 2014, 12:48

Człowiek skłóco­ny w so­bie nie pro­wadzi monologu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 października 2014, 21:16

Życie jest ulot­ne, jak myśl, uśmiech, słowo...ale za­razem bezcenne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 września 2014, 19:45

Wspom­nienia...ka­lej­doskop życia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 września 2014, 17:43

***

Jes­teś jak Ikar
w jej ramionach
jak żywioł, którego
nic nie pokona

Le­cisz wysoko
to­pisz się w uczuciach
upa­dek jest blisko
lecz Ty nie słuchasz

Prag­niesz miłości,
choć brak ra­ju tego,
więc za­palasz się i gaśniesz
w wo­dach Morza Ikaryjskiego 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 26 czerwca 2014, 17:34

* * *

W poświacie księżyca
tęskno­ta od­bi­ja się lus­trza­nym blaskiem,
tyl­ko nów przyk­ry­wa wczo­raj­sze zapomnienie

pier­wsza kwad­ra cho­wa two­je ja,
mo­je za trze­cią ukryte,
gdy sny zabłądziły na ciele, a dłonie zam­knęły słowa

tyl­ko cisza z gorący­mi szeptami
i od­dech za­gubiony, gdzieś po­między palcami,
bo do­tyk roz­grze­wa... i zno­wu pełnia 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 czerwca 2014, 18:54

Naj­częściej by­wa długi ale cza­sami króciutki...
Jest sze­roki al­bo wąski...
I cho­ciaż roz­miar (nie) ma znaczenia...
to
naj­ważniej­sze żeby do­paso­wał się do jej...
sukienki...

....
krawat 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 24 czerwca 2014, 16:46

Sto­sun­ko­wo często dochodzimy...
do siebie, po niep­rzes­pa­nej no­cy, z nim...
gorącym w dłoni, z płynną zawartością...
....
kub­kiem kawy... 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 23 czerwca 2014, 19:16

Następna strona 1 2 3 4 5

misia.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Reklama