misia.

5 tekstów – auto­rem jest mi­sia..

Nic do­pełnieniem wszystkiego 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 listopada 2013, 18:50

Sex uwieńcze­niem miłości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 listopada 2013, 12:15

Łzy wyz­naczni­kiem radości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 listopada 2013, 12:50

Miłość niewol­nicą pożądania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2013, 16:28

Noc kochaną dnia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 listopada 2013, 17:25
misia.

Użyt­kownik mi­sia. nie uzu­pełnił in­formac­ji o so­bie. Jeśli tyl­ko to zro­bi, tek­st ten wyświet­li się w tym miej­scu.

Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Reklama